Hiperglikemia (inaczej przecukrzenie) jest pierwszym stanem ostrzegającym przed cukrzycą. Osoby z zaburzonym metabolizmem glukozy powinny zważać na objawy, które mogą poprzedzać jej wystąpienie. Pamiętajmy, że symptomy hiperglikemii są bardzo niebezpieczne dla człowieka. Warto zatem stale poszerzać wiedzę na temat choroby i towarzyszących jej objawów, zarówno od lekarzy, jak i samodzielnie, z fachowej literatury na temat cukrzycy, merytorycznych artykułów dostępnych w poradnikach, np. na stronie diabetyk24.pl czy innych, wartościowych źrodeł. Wszak wiedza na temat tej choroby jest kluczowa, by zapobiec ciężkim i niekiedy nieodwracalnym skutkom.

Jakie są objawy przecukrzenia?

Zacznijmy od tego, że klasycznym objawem hiperglikemii jest zwiększona ilość oddawanego moczu, tzw. poliuria, nadmiar pragnienia i utrata wagi pomimo zwiększonego łaknienia (polifagii). Jeżeli do tych objawów dołącza poziom stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej w wysokości większej lub równej 200 mg/dl, to lekarz diagnozuje cukrzycę.

Poziom glukozy we krwi

Człowiek zdrowy, badając swój poziom cukru we krwi na czczo, powinien uzyskać wynik mieszczący się w przedziale: 70-99 mg/dl. Po upływie dwóch godzin od spożycia posiłku wartość ta nie powinna przekroczyć 140 mg/dl. Jeżeli wynik ten jest wyższy mamy do czynienia z hiperglikemią.

Pozostałe objawy

Należy dodać, że do wymienionych powyżej objawów hiperglikemii dołączyć mogą

  • kwaśny zapach acetonu z ust;
  • zbyt szybkie, ledwo wyczuwalne tętno z równolegle występującym szybkim i głębokim oddechem wywołanym przez kwasicę organizmu. Oddech taki nazywa się oddechem Kusmaula;
  • suchość skóry;
  • utrata przytomności, a po niej śpiączka.

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OSOBIE Z HIPERGLIKEMIĄ!

Udzielanie pierwszej pomocy człowiekowi cierpiącemu na hiperglikemię ogranicza się do wezwania lekarza i podtrzymywania funkcji życiowych do momentu pojawienia się karetki pogotowia. Ważne, by osobie w tym stanie podać posiłek składający się z węglowodanów (np. chleb, bułka, cukier).

Objawy występujące przed śpiączką hiperglikemiczną

Zwykle przyczyną pojawienia się wspomnianej śpiączki jest opuszczenie posiłku lub przedawkowanie insuliny. Objawy poprzedzające zapadnięcie to: zmęczenie, drżenie, wzmożony głód, potliwość, podniecenie oraz doświadczanie mroczków w oczach.

Bardzo istotną informacją jest fakt, że ludzie cierpiący na cukrzycę zazwyczaj posiadają przy sobie identyfikacyjną kartę, łańcuszek z informacją o ich chorobie bądź specjalną bransoletkę. Człowiek udzielający pierwszej pomocy powinien dokonać przeszukania osobistych rzeczy cukrzyka, by dotrzeć do informacji na temat chorego.

Hiperglikemia poza objawami wymienionymi powyżej może również ujawniać się poprzez bóle głowy, problemy z koncentracją i zamglone widzenie. Zbyt wysoki stan cukru we krwi jest problemem tkwiącym zazwyczaj w nieprawidłowej produkcji lub nieodpowiednim działaniu insuliny, którą wydzielają komórki beta-trzustki.